וְתֵן בְּלִבֵּנוּ

זוהר | משנה | הלכה
בפעם הראשונה מאז התגלה ספר הזוהר,
כל אחד יכול ללמוד את עומק החכמה שיש בדברי הזוהר הנגלה שיש בהם מוסר וחיזוק נפלא לכל אחד בהסכמת גדולי ישראל יצאה לדרך המהפכה של לימוד הזוהר בכל יום.

פירוש ברור
ונוח להבנה

מנוי חודשי
עד הבית

מתאים לכל
זמן ועת

עיצוב מפואר ואותיות
מאירות עיניים

גודל קומפקטי
במיוחד

וְתֵן בְּלִבֵּנוּ

זוהר | משנה | הלכה
בפעם הראשונה מאז התגלה ספר הזוהר,
כל אחד יכול ללמוד את עומק החכמה שיש בדברי הזוהר הנגלה שיש בהם מוסר וחיזוק נפלא לכל אחד בהסכמת גדולי ישראל יצאה לדרך המהפכה של לימוד הזוהר בכל יום.

פירוש ברור ונוח להבנה

מנוי חודשי עד הבית

מתאים לכל זמן ועת

מפואר ומאיר עיניים

גודל קומפקטי במיוחד

וְתֵן בְּלִבֵּנוּ

זוהר | משנה | הלכה
בפעם הראשונה מאז התגלה ספר הזוהר,
כל אחד יכול ללמוד את עומק החכמה שיש בדברי הזוהר הנגלה שיש בהם מוסר וחיזוק נפלא לכל אחד בהסכמת גדולי ישראל יצאה לדרך המהפכה של לימוד הזוהר בכל יום.

פירוש ברור ונוח להבנה

מנוי חודשי עד הבית

מתאים לכל זמן ועת

מפואר ומאיר עיניים

גודל קומפקטי במיוחד

הצטרפו לחודש ראשון חינם:

וְתֵן בְּלִבֵּנוּ

ספרון 'וְתֵן בְּלִבֵּנוּ' הכולל לימוד הזוהר היומי עם פירוש נלווה בשפה מובנת לכל אחד, עם תוכן שמדבר לאתגרים של החיים שלנו. הפירוש נערך על ידי בעל 'אש המועדים' שידיו רב לו בחיבור פירושים בשפה שווה לכל נפש. הלימוד מחובר לימות השנה, לחגים, למועדים, לשבתות, ולזמנים מיוחדים.

לצד לימוד הזוהר, יש בספרון משנה יומית עם פירוש קצר, והלכה יומית וכך יש לך את החוט המשולש שלא במהרה ינתק. שאותו אתה לומד בזמן קצר כל יום ומתחבר להיכל הרשב"י הקודש.

רוצה גם אתה לטעום
מהאור של הזוהר?

לזכות בהבטחתו של רבי פנחס מקוריץ

לימוד הזוהר הוא סגולה לפרנסה

(מדרש פנחס אות מ"ג)

לזכות להבטחה של המטה אפרים

לימוד הזוהר הוא מכפר על החטאים

(מטה אפרים סימן תרט"ו)

הצטרפו לחודש ראשון חינם:

Scroll to Top